Dịch vụ quảng cáo chất lượng và uy tín ở vintech

Dịch vụ quảng cáo

facebook Ads

Gói cơ bản

3 Triệu/M Giá góc 4 Triệu
Đăng ký

Mua nhiều

Gói Kinh Doanh

6.5 Triệu/M Giá góc 8 Triệu
Đăng ký

Gói Siêu Vip

9 Triệu/M Giá góc 12 Triệu
Đăng ký

Bài viết quảng cáo

2 Bài

3 bài

Theo yêu cầu

Tối ưu Fanpage

Tiếp cận/Tương tác

30.000 Người

50.000 Người

100.000 Người

Mắt Livestream

Tặng Gói Vip Like

Tặng Gói Thiết kế Website

Thiết kế ảnh

Auto Share bài viết

Cam kết comment

Chiến dịch marketing

Thiết kế cover/Avata

error: Không được phép