Phòng marketing thuê ngoài chuyên nghiệp

Dịch vụ chuyên nghiệp

Phòng marketing thuê ngoài

Gói Cơ Bản

1.5 Triệu/M Giá góc 1.9 Triệu
Đăng ký

Mua nhiều

Nâng Cao

2.2 Triệu/M Giá góc 2.8 Triệu
Đăng ký

Chuyên Nghiệp

3.3 Triệu/M Giá góc 3.9 Triệu
Đăng ký

Viết content Marketing

15 bài/Tháng

23 Bài/ Tháng

35 bài/Tháng

Nghiên cứu từ khóa

Thiết kế hình ảnh

Theo Bài

Theo bài

Theo yêu cầu

Quản trị website

Hỗ trợ thiết kế website

Chỉnh sửa hình ảnh

Tối ưu Fanpage/Website

Thiết kế banner/Slide

Quảng Cáo Facebook/Google

Đăng bài website

Chạy Backlink website

1.000 backlink

3.000 Backlink

Hằng ngày

Setup Google Webmaster

Fix lỗi website

Đăng ký google Maps

Viết Kế hoạch marketing trong tháng

Bot trả lời tin nhắn và comment fb

Vip like facebook

Nhưng công việc theo yêu cầu

error: Không được phép